ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Πολιτική επιστροφών

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχει καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμεί, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την παραλαβή τους.

Επίσης ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάσταση τους, α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της «ΕΠΙΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» παραδόθηκαν σε αυτόν προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε ή β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν, εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος  και σύμφωνα  με όσα ορίζονται στον Ν. 2251/1994.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί  να επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί να το επιστρέψει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του, για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, με δική του χρέωση μεταφορικών. Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να αποσταλεί  με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) στην διεύθυνση shop@store2020.gr ή στη φόρμα επικοινωνίας στο site και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στη δήλωση σας.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση  ή προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΕΠΙΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ». Εάν το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ίδιου.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αποστολής του πωλούμενου προϊόντος στην δηλωθείσα από τον χρήστη διεύθυνση και μη επιτυχούς παράδοσης του προϊόντος στον χρήστη / πελάτη, τότε η εταιρεία courier θα προσπαθεί το μέγιστο τρεις (3) φορές να παραδώσει την παραγγελία. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό το δέμα θα επιστρέφεται. Οι πιθανοί λόγοι, για τους οποίους ένα δέμα μπορεί να μην παραδοθεί, είναι επί παραδείγματι η εσφαλμένη καταχώρηση διεύθυνσης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η άρνηση παραλαβής του δέματος κ.α.